Forslag til Spildevandsplan 2018-2027 for Tønder Kommune

Frist: 
24. april 2020

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2020 besluttet at sende forslag til Forslag til Spildevandsplan 2018-2027 i offentlig høring

Forslaget til spildevandsplanen er i høring i 8 uger fra den 28. februar 2020, til og med den 24. april 2020. 

Planen fastlægger rammerne for håndtering af spildevand i Tønder Kommune i de kommende år frem til 2027.

> Forslag til Spildevandsplan 2018-2027 er digital og kan findes her 

Planen vil være retningsgivende for de kommende års politiske og administrative arbejde med spildevansplanlægning.

Du kan sende kommentarer og bemærkninger til teknisk@toender.dk eller pr. brev til: Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. De skal være Tønder Kommune i hænde senest den 24. april 2020.