Forslag til restaureringsprojekt i offentlig høring – Renbæk st. 4.674-6.730

Frist: 
14. maj 2020

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udføre restaurering på en strækning på ca. 2 km af det offentlige vandløb Renbæk.

Projektet ligger sydvest for Gånsager ved Skærbæk.

Projektet omfatter at etablere et stryg, udskifte bundmateriale, udlægge grus- og stendynger i kiler og udlægge gydebanker.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til restaureringsprojektet i offentlig høring i 8 uger.

> Se udkast til afgørelse her.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Lise-Lotte Pedersen på tlf. 74 92 92 99, e-mail: llpe@toender.dk.