Forslag til restaureringsprojekt i offentlig høring – Holbæk st. 243-6.040

Frist: 
28. juli 2020

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udføre restaurering på en strækning på ca. 5,8 km af det offentlige vandløb Holbæk. Projektet ligger mellem Gånsager og Frifelt ved Skærbæk.

Projektet omfatter at udlægge gruskasser og skjulesten, samt at ombygge to stryg. Derudover bliver der fjernet to overkørsler.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til restaureringsprojektet i offentlig høring i 8 uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Lise-Lotte Pedersen på tlf. 74 92 92 99, e-mail: llpe@toender.dk.