Forslag til restaurerings- og reguleringsprojekt i offentlig høring

Frist: 
1. januar 2019

Tønder Kommune, Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om et restaurerings- og reguleringsprojekt i en del af det offentlige vandløb Smedebæk.

Projektet omfatter udlægning af gydegrus, etablering af et sandfang samt fjernelse af spærring.

Projektområdet ligger i Agerskov By.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelse til restaurerings- og reguleringsprojektet i offentlig høring i 8 uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Susanne Bekker på telefon 74 92 81 62, e-mail: sp@toender.dk.