Forslag til regulering af Nørre Borgerdigegrøften

Frist: 
27. juli 2020

Tønder Kommune har udarbejdet et forslag til regulering af Nørre Borgerdigegrøften i Tønder.

Reguleringen er en del af projektet om "Aktivitetsbåndet" i regi af Tøndermarsk Initiativet. 

Efter Vandløbslovens bestemmelser skal udkastet til reguleringer fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Kirsten Kerrigan på tlf. 74 92 91 99, eller Lise-Lotte Petersen på tlf. 74 92 92 99.

> Se udkast til afgørelse her
> Se projektbeskrivelse her