Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Frist: 
1. oktober 2018

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni vedtaget forslag til Kommuneplan 2017-2029, og nu sendes forslaget i offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplan 2017-2029 beskriver, hvad Kommunalbestyrelsen lægger vægt på i Tønder Kommunes udvikling de næste 12 år og de overordnede mål for den fysiske udvikling i Tønder Kommune.

Forslag til Kommuneplan 2017 tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009-2021 der er blevet delvis revideret ud fra temaerne: Den dansk-tyske forbindelse, Erhverv, Borgere, byer og boliger, Det åbne land samt Energi og klima som vedtaget i Planstrategi 2013-2014.

De centrale emner i planen er placering af boligområder, butikker, erhvervsområder samt udpegning af landskabs- og naturområder.

Planen er digital, og du har mulighed for at se, hvad der gælder for netop din ejendom ved at klikke på knappen "Søg på ejendommen".

Mulighed for bemærkninger
Som borger i Tønder Kommune har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 4. juli og forlænges til 1. oktober 2018.

Forslag, ideer og bemærkninger skal sendes senest den 1. oktober – enten via kommuneplanens høringsportal eller direkte til kommunen på teknisk@toender.dk

Du er velkommen til at kontakte Rune Christiansen på 74 92 80 18 eller Lena Randrup 74 92 92 48, hvis du har spørgsmål.