Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb

Frist: 
9. januar 2019

Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Tønder Kommune

Teknik- og Miljøudvalget har den 13. november 2018 besluttet at sende et forslag til nyt Fællesregulativ for offentlige vandløb i offentlig høring i otte uger.

Fællesregulativet indeholder de generelle bestemmelser som er ens for alle de vandløb, der er omfattet af regulativet.

Forslaget samler ni nuværende og gældende fællesbestemmelser til ét nyt Fællesregulativ, hvori bestemmelserne bliver forenklet, ensrettet og moderniseret.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra vandløbslaug, landboorganisationer og de grønne organisationer.

Forslaget er i offentlig høring fra og med onsdag den 14. november 2018 til og med onsdag den 9. januar 2019.

Hvis du har spørgsmål til forslaget i løbet af høringsperioden kan du kontakte en af følgende medarbejderne i Natur og Vandløbsafdelingen:

  • Per Alnor Kjær, tlf. nr. 74 92 96 50
  • Kirsten Kerrigan, tlf. nr. 74 92 91 99
  • Susanne Bekker, tlf. nr. 74 92 81 62

I høringsperioden har du mulighed for at indsende høringssvar til os. 

Du har bemærkninger til forslaget - hvordan gør du?

Vi er rigtig glade for at få dine bemærkninger, store som små, til vores forslag om et nyt Fællesregulativ.

For at dine tanker, bemærkninger og ideer bedst muligt kan indgå i det videre arbejde med forslaget, er her nogle gode råd til dig:

  • Hold dig tæt til emnet og det materiale, der er i høring. 
  • Forklar, hvorfor du mener, at der er noget, der bør ændres eller tilføjes.
  • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til den sædvanlige daglige drift eller vedligeholdelse i det enkelte vandløb, skal du ringe til dit lokale vandløbslaug eller kommunens vandløbskontor. Spørgsmål om den sædvanlige daglige drift og vedligeholdelse er ikke en del af høringsfasen.

Dit høringssvar skal være skriftligt og indsendes på e-mail til teknisk@toender.dk med ordet "Vandløbsregulativ" i emnefeltet.

Du kan også sende dit høringssvar med posten til Tønder Kommune, Natur og Vandløb, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, eller aflevere det hos Borgerservice på rådhuset i Tønder.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest onsdag den 9. januar 2019