Fantastisk areal sælges til nye oplevelsesaktiviteter

Frist: 
3. maj 2019

Offentligt udbud af 123.556 m2 beliggende Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk

Nu har du chancen for at skabe og udvikle helt nye oplevelsestilbud i Tønder Kommune.Tilbud, der både kan blive en god forretning for dig og samtidig være med til at understøtte erhvervs- og turismeudviklingen i vores område.

Det udbudte areal huser i dag oldtidsparken ”Hjemsted - Danernes Verden” ved Skærbæk, som dog ophører ved udgangen af året som oldtidspark. Fremover skal stedet anvendes til et andet oplevelsesbaseret formål drevet som en privat virksomhed.

Derfor udbydes arealet og bygningerne nu til salg i et offentligt udbud med projekt. Det er dog muligt også at byde ind på køb af dele af arealet, eller eventuelt at indgå en langtidslejekontrakt herom, såfremt dette indgår som en del af tilbudsgivers projektbeskrivelse.

Stedet ligger smukt på kanten af Nationalpark Vadehavet, der er udpeget som UNESCO Verdensnaturarv. Navnlig i kraft af vadehavsøen Rømø er området en attraktiv turistdestination med stort udviklingspotentiale.

De fremtidige aktiviteter skal være oplevelsesbaserede, men ellers er der frit slag for at komme med ideer.

En køber med visioner og den helt rigtige idé har derfor store muligheder for at skabe nye aktiviteter, som kan tiltrække mange mennesker og bidrage til at gøre området endnu mere attraktivt.

Arealet beliggende Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk, består af matr.nr. 695, 2415 og 1097 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk, og udgør i alt 123.556 m2, heraf vej 3.155 m2.

Offentligt udbud med projekt

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud uden fast mindstepris, men med projekt, så tilbudsgiveren skal beskrive sine udviklingsplaner for ejendommen.

Tilbud og projektforslag skal afleveres på tilbudsblanket i lukket kuvert mærket ”BUD Hjemstedvej 60, Skærbæk” til Tønder Kommune, Ejendomme, att.: Guri Alm, Wegners Plads 2, 6270 Tønder senest fredag den 3. maj 2019 kl. 12.00.

Ønsker du at få tilsendt udbudsmateriale, kan du kontakte Casper Fonnesbech Thomsen på tlf. 74 72 39 00 eller cat@tonder-advo.dk hos Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen.