Dispensation til udvidelse af klæggravningsområde

Frist: 
5. oktober 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til udvidelse af klæggravningsområde på matr. 407 Østerende-Ballum, Ballum

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber 5. oktober 2018

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk