Dispensation til udledning af drænvand fra matr. 33c Tønder

Frist: 
9. august 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til udledning af drænvand fra matr. 33c Tønder til Kanal 102 og Vidåen.

Klagefristen udløber 9. august 2018

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

E-mail: teknisk@toender.dk