Dispensation til udledning af drænvand fra matr. 1277 Toftlund ejerlav, Toftlund

Frist: 
11. juli 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til udledning af drænvand fra matr.1277 Toftlund ejerlav, Toftlund til Tydebæk..

Klagefristen udløber 9. august 2018

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

e-mail: teknisk@toender.dk