Dispensation til tilstandsændring samt erstatningsnatur

Frist: 
12. juni 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til tilstandsændring af vandhul på matrikel 25, Harres, Brede samt etablering af erstatningsvandhul på matr. 47, Harres, Brede.

Klagefristen udløber 12. juni 2018.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder e-mail: teknisk@toender.dk