Dispensation til rørlægning i forbindelse med cykelsti

Frist: 
20. juni 2019

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til 13 m rørlægning af vandløb N22d ved matr. 168b Rangstrup, Agerskov

Klagefristen udløber 20. juni 2019

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk