Dispensation til restaurering i Holbæk

Frist: 
17. juni 2020

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til vandløbsrestaurering i Holbæk. 

> Se afgørelsen og klagevejledning her 

Klagefristen udløber 17. juni 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

E-mail: teknisk@toender.dk