Dispensation til restaurering af Friskærbæk nedre del

Frist: 
11. marts 2019

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til restaurering af Friskærbæk nedre del

Klagefristen udløber 11. marts 2019

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk