Dispensation til regulering af Nørre Borgerdigegrøften

Frist: 
10. august 2020

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til regulering af Nørre Borgerdigegrøften gennem Tønder by. 

​​​​​​​> Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber den 10. august 2020

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk