Dispensation til overskridelse af drikkevandskvalitetskrav på Daler Vandværk

Frist: 
24. august 2020

Drikkevandskvalitet

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven og vandkvalitetsbekendtgørelsen udarbejdet en midlertidig dispensation til overskridelse af drikkevandskvalitetskrav på Daler Vandværk.

> Se afgørelsen her

Det er muligt at klage over afgørelsen. Se dertil klagevejledning i afgørelsen.