Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul på matr. 95 V. Gasse, Skærbæk

Frist: 
4. december 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af vandhul på matr. 95 V. Gasse, Skærbæk.

Klagefristen udløber 4. december 2018

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.