Dispensation til oprensning og restaurering af vandhul

Frist: 
10. juli 2019

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til oprensning og restaurering af vandhul på matr. 2265a, Skærbæk ejerlav, Skærbæk

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber 10. juli 2019
Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk.