Dispensation til oprensning af vandhul

Frist: 
29. oktober 2019

Dispensation til oprensning af vandhul

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til oprensning af et vandhul på matr. 30 Ellum, Løgumkloster. 

Klagefristen udløber 29. oktober 2019

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk