Dispensation til oprensning af vandhul

Frist: 
21. februar 2020

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til oprensning af vandhul på matr. 125, Rudbøl Kog, Højer

> Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber 21. februar 2020

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk