Dispensation til at opføre et rafteskur – Tøndermarskens ydre koge

Frist: 
3. oktober 2019

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et Rafteskur på Strandvej 25 i Højer.

Området er omfattet af Lov om beskyttelse af Tøndermarskens ydre koge. Tønder Kommune meddeler dispensation fra lovens forbud mod at opføre bygninger og andre faste anlæg.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 3. oktober 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.