Dispensation til nedlæggelse af vandhul

Frist: 
28. juli 2020

Dispensation til nedlæggelse af vandhul

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til nedlæggelse af vandhul mod at et andet vandhul forøges i areal, på matr. 34, Ellum, Løgumkloster.

> Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber den 28. juli 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
E-mail: teknisk@toender.dk