Dispensation til midlertidig forlægning af Fiskbæk ved etablering af faunapassage ved Fiskbæk Bro

Frist: 
7. august 2019

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til midlertidig forlægning af Fiskbæk ved etablering af faunapassage ved Fiskbæk Bro.

Klagefristen udløber 7. august 2019.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

E-mail: teknisk@toender.dk