Dispensation til Lavbundsprojekt ved Kogsbøl Mose

Frist: 
25. juli 2020

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til et lavbundsprojekt syd for Kogsbøl Mose, der blandt andet omfatter forlægning af Holmgrøften og oprensning af et vandhul.

> Afgørelsen og klagevejledning kan ses her
> Bilag 1 - ansøgningsmateriale
​​​​​​​
> Bilag 2 - Natura 2000 handleplan

Klagefristen udløber den 25. juli 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk