Dispensation til etablering og oprensning af vandhiller i Tøndermarskens ydre koge

Frist: 
29. februar 2020

Tønder Kommune har dispenseret efter Tøndermarskloven til etablering og oprensning af vandhuller på matrikel nr. 125 Rudbøl Kog, Højer.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.Naevneneshus.dk. Klagefristen er den 28. februar 2020.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.

Se dispensationen her