Dispensation til Beskyttet vandhul

Frist: 
12. december 2019

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til beskyttet vandhul på matrikel 25, Harres, Brede.

> Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber 12. december 2019.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
E-mail: teknisk@toender.dk