Dispensation fra Tøndermarskloven

Frist: 
13. juni 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om at etablere en trampesti – Marskstien – i Tøndermarskens Ydre Koge

Den del af Marskstien, som ligger indenfor Tøndermarsklovens område, ligger hovedsagelig på og omkring digerne i området.

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Tøndermarskloven (Lov om beskyttelse af de udre koge i Tøndermarsken).

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages ti Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 13. juni 2018. Læs mere om klagevejledning i afgørelsen