Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til tilstandsændring af vandhul på matr. 516, Jejsing, Hostrup

Frist: 
9. november 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til tilstandsændring af vandhul på matr. 516, Jejsing, Hostrup.

Klagefristen udløber 9. november 2018.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk