Delvis revision af delstatsudviklingsplan 2010 (Landesentwicklungsplan, LEP 2010) og Regionplanerne I-III (Regionalpläne I-III), Schleswig-Holstein, Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration.

Frist: 
3. januar 2019

Delvis revision af delstatsudviklingsplan 2010 (Landesentwicklungsplan, LEP 2010) og Regionplanerne I-III (Regionalpläne I-III), Schleswig-Holstein, Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration.

Det Slesvig-holstenske Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration har anmodet Miljøstyrelsen - som er den danske Espoo-myndighed, jf. bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne - om at gennemføre en høring af berørte danske myndigheder, offentligheden og interesseorganisationer om den Slesvig-holstenske vindmølleplanlægning med tilhørende miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø, jf. § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Kort om projektet:

Den Slesvig-holstenske vindmølleplanlægning skal revideres, idet delstaten ønsker at fremme brugen af vindenergi for at beskytte klimaet. Der er udarbejdet reviderede regionplaner og en revideret Landesentwicklungsplan (LEP) 2010 med tilhørende miljøvurderinger for fastlæggelse af prioritetsområder (Vorranggebiete) for placeringen af nye vindmøller. Det fremgår af høringsmaterialet, at den tyske vindmølleplanlægning kan påvirke Tønder Kommune i form af vindmølleområderne  PR1-NFL-002, PR1-NFL-003 samt PR1-NFL-006, der er beliggende i det umiddelbare grænseområde.

Hvis du har bemærkninger til de reviderede regionplaner og den reviderede Landesentwicklungsplan 2010 med tilhørende miljøvurderinger skal de være Miljøstyrelsen i hænde senest torsdag den 3. januar 2019.

Bemærkninger skal sendes til mst@mst.dk med angivelse af journalnummer: MST-533-00050.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at sikre, at Espoo-processen forløber korrekt og videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed, berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.