Debatoplæg - Udvidelse af biogasanlægget ved Storde (indkaldelse af idéer og forslag mv.)

Frist: 
27. maj 2019

Tønder Kommune påtænker at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, da Storde Biogas I/S ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg, herunder udvide afgrænsningen af rammeområdet samt justere indretningen af biogasanlægget.

Inden den egentlige planlægning kan sættes i gang, skal der indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet, jf. Planlovens § 23c.

Offentligheden skal have mulighed for at komme med idéer og forslag mv. til den foreslåede ændring af kommuneplanen. Formålet er at alle skal have mulighed for at fremkomme med deres forslag til arealets anvendelse, eller nye synspunkter og vinkler på den påtænkte anvendelse, så de kan komme i betragtning i det videre planlægningsarbejde.