Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby

Frist: 
4. december 2018

Tønder Kommune har besluttet at sende Byrums og Klimatilpasningsplanen for Tønder Bymidte ud i høring i fire uger.

Byrums og klimatilpasningsplanen har til formål at fastsætte principperne for hvor byrum skal udvikles i Tønder Bymidte og hvordan indretningen af disse kan ske fremadrettet. Planen er blevet til i forbindelse med Tønder Marsk Initiativet.

Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 6. november 2018 til den 4. december 2018. 

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 4. december 2018. Ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.