Ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygning

Frist: 
29. juli 2019

Gåsblokvej 7, 6240 Løgumkloster: Gårdanlægget er SAVE-registreret i 1998 og har på det tidspunkt fået bevaringsværdien 3.

Dengang fremstod den trelængede gård som en fin arkitektonisk helhed, præget af de specielle nærmest spidse ovale jernvinduer i udlængerne og de ældre torammede opsprossede trævinduer.

I Kommuneatlas for Løgumkloster er bygningen vist på foto som en smuk trelænget går med særprægede, linseformede staldvinduer.

I dag har gårdanlægget stadig bevaret sin bygningskrop, men vinduer og døre er taget ud.

Med de manglende døre og vinduer har hele anlægget mistet sit karakteristika og det samlede anlæg vil, ved en nyvurdering ikke kunne få tilsvarende karakter.

Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, skal bemærkningerne sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller e-mail teknisk@toender.dk senest den 29. juli 2019.

Efter fristens udløb bliver der taget stilling til nedrivningen.