Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Gånsagervej 6, 6780 Skærbæk

Frist: 
28. september 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Gånsagervej 6, 6780 Skærbæk. Projektet omfatter mulighed for en mere fleksibel anvendelse af de nuværende anvendte eksisterende stalde til malkekøer og opdræt. Der bygges ikke nye stalde. Der foretages mindre udvidelse af plansilo.

Det ansøgte projekt er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Indtil den 28. september 2018 kan enhver kommentere, stille spørgsmål og bede om ansøgningsmaterialet ved at henvende sig på telefon 74 92 92 92 eller e-mail teknisk@toender.dk.

Ansøgningsmaterialet bliver fremsendt pr. mail, så snart vi har modtaget en anmodning derom.

Man skal give kommentarer senest to uger, fra man har modtaget materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, når det foreligger.