Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkelundvej 2, 6541 Bevtoft

Frist: 
28. september 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkelundvej 2, 6541 Bevtoft.

Projektet omhandler miljøgodkendelse af eksisterende produktion, samt indretning af nyt staldafsnit i eksisterende lade.

Det ansøgte projekt er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Indtil den 1. oktober 2018 kan enhver kommentere, stille spørgsmål og bede om ansøgningsmaterialet ved at henvende sig på telefon 74 92 92 92 eller e-mail teknisk@toender.dk.

Ansøgningsmaterialet bliver fremsendt pr. mail, så snart vi har modtaget en anmodning derom.

Man skal give kommentarer senest 2 uger, fra man har modtaget materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, når det foreligger.