Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Midtervej 5, 6520 Toftlund

Frist: 
12. oktober 2018

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest fredag den 12. oktober 2018. 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.