Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Gyvelvej 62, 6780 Skærbæk

Frist: 
30. august 2018

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest torsdag den 30. august 2018.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.