Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Gammelskovvej 9, 6534 Agerskov

Frist: 
8. november 2018

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest torsdag den 8. november 2018.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.