Anmeldelse af nedrivning af bevaringsværdige bygninger Bjerndrupvej 7, 6240 Løgumkloster

Frist: 
12. marts 2020

Stuehus, landbrugsbygning og staldbygning beliggende Bjerndrupvej 7, 6240 Løgumkloster ‎er bevaringsværdig ifølge kommuneplanen

Bygningerne ønskes nedrevet.

Du kan via nedenstående link søge oplysninger om bevaringsværdien for bygningen. 

Til kommuneplanens side om adressesøgning

Indsigelsesfrist  
Hvis du har bemærkninger til ønsket om nedrivning, skal dine bemærkninger sendes til e-mail: teknisk@toender.dk.

Dine bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest den 12. marts 2020. 

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.