Anmeldelse af nedrivning af bevaringsværdige bygning

Frist: 
29. juli 2019

Visbjergvej 30, 6240 Løgumkloster: Stuehus opført 1807. Bygningen er brandskadet ved brand i januar 2019. og der er nu søgt om nedrivning af bygningen.

Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, skal bemærkningerne sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller e-mail teknisk@toender.dk senest den 29. juli 2019.

Efter fristens udløb bliver der taget stilling til nedrivningen.