Anmeldelse af nedrivning af bevaringsværdige bygning

Frist: 
5. oktober 2018

Koldingvej 23, 6240 Løgumkloster:

Der søges om nedrivning af bygning som har været anvendt som foreningshus.

Der søges om nedrivning da bygningen, da bygningen mangler installationer.

Bygningen er registeret med bevaringsværdi 3 i henhold til Tønder Kommunes Kommuneplan 2009-2021.

Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, skal bemærkningerne sendes til Tønder Kommune, Plan og Byggeri, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller mail teknisk@toender.dk senest

fredag den 5. oktober 2018.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.