Anmeldelse af ensilageplads

Frist: 
2. august 2018

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest torsdag den 2. august 2017.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.