Afslag på dispensation om tilstandsændring i forbindelse med øget indvinding

Frist: 
4. april 2019

Miljø og Natur har meddelt afslag på dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til tilstandsændring i et beskyttet vandløb i forbindelse med øget grundvandsindvinding på matr. 307 Alslev, Højst.

Klagefristen udløber 4. april 2019

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
E-mail: teknisk@toender.dk