Afgørelse om, at opførelse af et varmepumpeanlæg, Nørrevej 80, 6280 Højer, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Frist: 
2. januar 2020

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at opførelse af et varme-pumpeanlæg, Nørrevej 80, 6280 Højer, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). 

Varmepumpeanlægget er en del af Nørrevejens Kraftvarmeværk og selve varmepumpen har udseende som en container med en højde på 2,57 m, længde 5,78 m og bredde 2,20 m. Den opstilles på flisebelægning ud for gymnastikfløjen på Digeskolen og indhegnes af et støjhegn med højde på 2,5 m og en samlet længde på ca. 20 m. 

> Se Tønder Kommunes afgørelse

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 2. januar 2020 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.