Afgørelse om ikke-VVM pligt til etablering af ny genbrugsplads i Tønder

Frist: 
13. juni 2018

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af ny genbrugsplads i Tønder på Skovænget 14, 6270 Tønder.

Der er også søgt om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet inden der er givet en miljøgodkendelse.

Før vi kan give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før der er givet en miljøgodkendelse skal vi har lavet en VVM-screening og truffet afgørelse om projektet er omfattet af VVM-pligt.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø– og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 12. juni 2018. Klagevejledning er med i afgørelsen.