Afgørelse om ikke VVM-pligt for restaurering og regulering af Febro Bæk

Frist: 
13. december 2019

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udlægge gydegrus og skjulesten, sænkning af en overkørsel og etablering af et stryg i det offentlige vandløb Febro Bæk

Sænkning af overkørsler og etablering af stryg betragtes som en regulering af vandløb og er derfor omfattet af Miljøvurderingslovens bestemmelser.

Tønder Kommune har gennemført en screening af projektansøgningen efter § 21 i Miljøvurderingsloven og afgjort, at sænkning af en overkørsel og etablering af et stryg i Febro Bæk ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Projektet er derfor ikke omfattet af et krav om at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering, og projektet kræver derfor heller ikke en tilladelse efter Miljøvurderingsloven. 

> Afgørelsen kan ses her

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder,
E-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber ved midnat den 13. december 2019.
Se klagevejledning i afgørelsen.