Afgørelse om ikke VVM-pligt for jordfordeling i Kongens Mose, Hønning Mose, Ballum Enge og omkring Tønder by

Frist: 
21. april 2020

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om jordfordeling i Kongens Mose, Hønning Mose, Ballum Enge og omkring Tønder by.

Jordfordeling er omfattet af Miljøvurderingslovens bestemmelser.

Tønder Kommune har gennemført en screening af jordfordelingen efter § 21 i Miljøvurderingsloven og afgjort, at jordfordeling i Kongens Mose, Hønning Mose, Ballum Enge og omkring Tønder by ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Jordfordelingen er derfor ikke omfattet af et krav om at gennemføre en miljøkonsekvens-vurdering, og jordfordelingen kræver derfor heller ikke en tilladelse efter Miljøvurderingsloven. 

> Afgørelsen kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, tlf. 74 92 92 92, e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber ved midnat den 21. april 2020.

Se klagevejledning i afgørelsen.