Afgørelse om etablering af en sti med shelterplads i Schackenborg Slotspark ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Frist: 
6. august 2020

Afgørelse om etablering af en sti med shelterplads i Schackenborg Slotspark ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at projektet til etablering af en sti med shelterplads i Schackenborg Slotspark i Møgeltønder ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). 

I den sydvestlige del af Slotsparken etableres en handicapvenlig sti med en bredde på 2 m og en længde på ca. 30 m som ender i en plads med et areal på max. 120 m2 som kan anvendes til shelters. Stien forbindes med det eksisterende stianlæg i parken.

> Se Tønder Kommunes afgørelse

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 6. august 2020 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.