Ældrepolitik – Tønder Kommune

Frist: 
30. oktober 2018

Sundhedsudvalget i Tønder Kommune har den 1. oktober 2018 besluttet at fremlægge vedlagte ældrepolitik i offentlig høring i fire uger.

Der er medio 2018 udarbejdet en sektorplan, der giver Tønder Kommune et velbeskrevet og dokumenteret grundlag for fremtidige valg og prioriteringer på ældreområdet. Sektorplanen indeholder ud over en analysedel, en visionsdel der beskriver, hvordan det skal være at blive ældre i Tønder Kommune, og hvilket sted Tønder Kommune i det hele taget skal være at bo og leve i som ældre borger.

Denne visionsdel udfoldes i en ældrepolitik, der klarlægger de grundlæggende værdier for, hvordan borgerne i Tønder Kommune sikres et værdigt og trygt ældreliv. Samtidig skaber politikken den overordnede værdimæssige ramme for de fremtidige mål og prioriteringer på ældreområdet.

Ældrepolitikken er blevet til gennem en involverende proces, hvor borgere, pårørende, medarbejdere, ledere, politikere og interesseorganisationer har drøftet visioner og behov på ældreområdet gennem dialogmøder og interviews. Ligeledes har ældrepolitikken været genstand for et dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 3. september 2018.

Hvis du har bemærkninger til ældrepolitikken, skal bemærkningerne sendes til Tønder Kommune, Politik og Udvikling, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller e-mail casc5@toender.dk senest tirsdag den 30. oktober 2018.

Efter fristens udløb vil ældrepolitikken, sammen med de indkomne høringssvar, blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse på møde den 29. november 2018.