Accept til husdyrbruget på Bønderbyvej 5, 6270 Tønder

Frist: 
3. september 2018

Miljø og Natur har efter husdyrloven givet accept til en maskinhal.

Klage over tilladelsen skal være modtaget senest 3. september 2018. Klagevejledning kan findes i afgørelsen.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.